Privacyverklaring | Mygoosebumpmoments.com will inspire you!

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Mediahuis NL B.V. en haar dochtermaatschappijen (Mediahuis), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de Mediahuis producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Mediahuis van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mediahuis NL B.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Mediahuis de heer Marc Cox aangewezen.